Familjeterapi Malmö

Kontakta mig om du är i behov av vägledning eller coachande samtal.

Familjeterapi och familjerådgivning

Jag arbetar som samtalsterapeut Malmö och har ett stort fokus och arrangement inom familjeterapi och systemterapi. Gemensamt kommer vi överens om ett arbetssätt som fungerar för alla involverade. 

Familjeterapi Malmö 

Relationer inom familjen kan vara svårt att hantera då alla i familjen är beroende av varandra där vardera personligheter påverkar familjesystemet. 

Med familjeterapi vill vi kunna återskapa den balans som en gång tidigare funnits i er familj. Samtal med en familjeterapeut kan vara till stor hjälp för att hitta tillbaka till varandra i familjen. En familj har kan ha många olika konstellationer på många olika sätt men oavsett hur familjen ser ut kan vägledning och stöttning vara lösningen till en hälsosam relation till varandra. Familjeterapi kan även hjälpa de grupper som lever tätt intill varandra eller arbetar ihop. Inom familje/parterapi är alla möjliga konstellationer välkomna, bonusfamiljen, vuxna föräldrar/barn, par osv.

Hur fungerar familjeterapi

Familjeterapi kan fungera på olika sätt beroende på hur situationen ser ur hos klienten. Vanligtvis börjar samtalet med att alla inblandade i familjen samlas och får berätta från sitt eget perspektiv om hur de mår och känner. Terapeuten tar in allt som sägs av alla för att kunna få en helhetsbild och hjälpa klienten på bästa sätt. Det viktigaste steget i familjeterapi är att alla i familjen får en chans till att vara delaktiga och att vardera person är lika aktiv. Terapeuten hjälper till att hålla alla lika delaktiga i samtalet. 


Behöver du eller någon i din närhet hjälp med sina nära relationer och familj var inte rädd för att kontakta mig redan idag. Tillsammans hjälps vi åt till ett bättre välmående inom familjen.

 

Vid online session kommer vi gemensamt överens om hur du vill att vi ska arbeta för att du ska känna dig så bekvämsom möjligt. Jag är flexibel i mitt arbetsätt och för mig är det viktigast att du som klient kan arbeta på det sett du vill. 

Systemterapi

Jag arbetar med intensiv systemetaisk familjeterapi och samarbetar gärna med socialförvaltningar. Inom intensiv systematisk familjetarapi jobbar man aktivt med sina klienter hemma hos sig med stöttning i vardagen. Genom detta samarbete finns jag med på skolmöte, möte med BUP och vid andra tillfällen där det behövs stöttning för att nå det mål vi gemensamt har satt upp. Vi jobbar utifrån vårdplanen och lägger upp frekvens och intensitet av behandling i samråd med familj, soc och mig. Vid kostnadsförslag kontakta mig via telefon på 070-214 74 25 eller maila till kin77@icloud.com. 


Kontakta mig

Behandlingar

Utbildning

Jag har en utbildning inom beteendevetenskap i grunden och har därifrån vidareutbildat mig inom psykologi och KBT.

  • Beteendevetenskap
  • Psykologi
  • Beteendeterapi
  • KBT
  • Systemterapi
  • Samtalsterapeuter
  • Samtalsbehandlare

Skicka en förfrågan